Tin Tức

Chính sách bảo mật

07/01/2020 - 04:01:51 PM | 1715

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng. không dùng trong bất kỳ mục đích nào khác

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ thời trang teen Thiên Phúc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Xưởng Thời Trang Teen Thiên Phúc :  142 đường Đông Hưng Thuận 06, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về thoitrangteen7@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Shop Thời Trang  chăm sóc khách hàng

Số điện thoại
0342 507 436
Gọi điện SMS Chỉ đường